Środowisko czyli twój interes

Palenie drewnem sezonowanym lub biomasą drzewną jest najbardziej ekologiczną i efektywną metodą palenia w kotłach i piecach na paliwa stałe

W wielu miejscach w Polsce jesienią i zimą przekraczane są normy zanieczyszczeń powietrza, powodowane przez tzw. niską emisję, która jest przede wszystkim efektem spalania węgla oraz śmieci w domowych kotłowniach i piecach. Jednym z jej składników jest tzw. pył zawieszony, który zawiera m.in. drobinki węgla (sadzy), substancje lotne: siarczany, azotany, chlorki, a także substancje toksyczne tj. wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, dioksyny i furany.

W kotłach czy piecach na paliwa stałe najbardziej ekologiczne, a także efektywne jest palenie przede wszystkim biomasą drzewną lub suchym, sezonowanym drewnem, magazynowanym przez okres od roku do dwóch lat, bądź zakupionym z pewnego źródła z potwierdzoną zawartością wilgoci na poziomie ok. 20 proc.

Powinniśmy, jeżeli jest to możliwe, w naszym kotle bądź kominku, rozpoczynać proces spalania od góry, bo wówczas wszystkie substancje, części lotne zawarte w paliwie będą dopalone, nie będziemy emitować większej ilości zanieczyszczeń do środowiska i będziemy oszczędzać paliwo. Kocioł powinien też być jak najwyższej klasy, bo to świadczy o wysokiej sprawności nominalnej tego kotła, oraz powinniśmy zadbać o jak najwyższą jakość dodatkowych urządzeń i instalacji grzewczej.

Z raportu „Efektywność energetyczna w Polsce. Przegląd 2015” Instytutu Ekonomii Środowiska wynika, że aż 70 proc. procent budynków jednorodzinnych, czyli 3,8 mln domów, ogrzewanych jest za pomocą węgla spalanego w indywidualnych kotłach i piecach. W 11 proc. domów rolę tę pełni kominek, koza lub kocioł na drewno, a w kolejnych 3 proc. – na palety lub inny rodzaj biomasy. Natomiast 13,5 proc. domów ogrzewanych jest za pomocą kotłów gazowych, a niewielki udział stanowią budynki jednorodzinne wykorzystujące kotły olejowe, ogrzewanie elektryczne, miejską sieć czy pompy ciepła.

Sytuacja ta ma negatywny wpływ na jakość polskiego powietrza, bowiem kotły domowe i piece na węgiel i drewno są dominującym źródłem pyłu zawieszonego oraz benzo[a]pirenu, który jest substancją silnie rakotwórczą. Dodatkowo w większości kotły na węgiel to kotły zasypowe, często mające niską sprawność wytwarzania energii cieplnej i charakteryzujące się bardzo wysokimi wskaźnikami emisji tych szkodliwych substancji.

Powrót

Dostarczamy drewno na terenie całego Powiatu Płockiego

Bielsk, Bodzanów, Brudzeń Duży, Bulkowo, Drobin, Gąbin, Łąck, Mała Wieś,
Nowy Duninów, Radzanowo, Słubice, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Wyszogród.

510-110-210